FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

1. ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до робочого плану Комунального закладу Львівської обласної ради Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів

«Надія»

Робочий навчальний план Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів «Надія» на 2016-2017 навчальний рік, розроблений на виконання вимог Законів України: «Про освіту ( від 23.05.1991р. №1060- XII), «Про загальну середню освіту» ( від 13.05.1999р. №651- XIV), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.2005р. №2961- IV), постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів» (від 08.12.2006р. №1686), «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку» (від 5.07.2004р. №848), наказу МОЗ України від 20.02.2013р. №144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.03.2013р. за №410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та навчально-реабілітаційних центрів», наказу МОН України від 05.05.2008р. №371 «Про загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, листа МОН України №1/9-296 від 09.06.2016р. «Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

І ступінь

1,3-4 класи – на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку (наказ від 28.01.2014р. №80 додаток 14);

2 клас - на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку (наказ від 28.01.2014р. №80 додаток 10);

ІІ ступінь

5-7 класи - за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, затвердженими наказом МОН України №504 від 22.04.2014р;

9-10 класи - за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України №416 від 09.04.2015р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008р. №778»;

Робочі навчальні плани школи І-ІІ ступенів містять інваріативну складову, сформовану на державному рівні, обов»язкову для всіх спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової, індивідуальні та групові заняття.

***

2. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої

Школи-інтернату І-ІІ ступенів «Надія» на 2016-2017 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
1 3 4 всього
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА
Мови і літератури Українська мова 7 7 7 21
математика математика 4 4 4 12
природознавство природознавство 1 1 1 3
Людина і світ Я у Світі - 1 1 2
Мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 3
музика 1 1 1 3
Технології Трудове навчання 2 2 2 6
Здоров»я і фізична культура Фізична культура 2 2 2 6
Основи здоров»я 1 1 1 3
РАЗОМ 19 20 20 59
КОРЕКЦІЙНА СКЛАДОВА
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 4 4 4 12
Ритміка 1 1 1 3
Лікувальна фізкультура 1 1 1 3
Соціально-побутове орієнтування 2 2 2 6
РАЗОМ 8 8 8 24
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
Додаткові години на пред- мети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття інформатика - 1 1 2
Християнська етика 1 1 1 3
Разом 1 2 2 5
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 20 22 22
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 28 30 30 88

*

3. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів «Надія» для дітей 2-го класу із затримкою

психічного розвитку на 2016-2017 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2 всього
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА
Мови і літератури Українська мова 5 5
Іноземна мова 1 1
математика математика 4 4
природознавство природознавство 2 2
Мистецтво Образотворче мистецтво 1 1
музика 1 1
Технології Трудове навчання 1 1
Сходинки до інформатики 1 1
Здоров»я і фізична культура Фізична культура 2 2
Основи здоров»я 1 1
РАЗОМ 19 19
КОРЕКЦІЙНА СКЛАДОВА
Корекційно- розвиткові заняття Корекція розвитку 3 3
Ритміка 2 2
Розвиток мовлення 5 5
РАЗОМ 10 10
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття Християнська етика 1 1
Я у світі 1 1
Разом 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 21
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 31 31

4. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів «Надія» на 2016-2017 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень по класах
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА 5 6 7 9 10 всього
Мови і літератури Українська мова і література 5 5 5 6 6 27
Суспільствознавство Я у світі 1 - - - - 1
Історія України - - 2 2 2 6
Естетична культура Музичне мистецтво 1 1 1 - - 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 - - 3
математика Математика 4 5 4 5 5 23
природознавство природознавство 1 1 1 2 - 5
Географія - 2 1 2 - 5
Фізика і хімія у побуті - - 2 2 - 4
технології Трудове навчання 7 8 8 10 16 49
інформатика 1 1 1 - - 3
Здоров»я і фізична культура Основи здоров»я 1 1 1 0,5 0,5 4
Фізична культура 2 2 2 2 2 10
РАЗОМ 24 27 29 31,5 31,5 143
Корекційно-розвиткові заняття Соціально-побутове орієнтування 2 2 2 2 - 8
Розвиток мовлення 1 1 1 - - 3
Лікувальна фізкультура 1 1 1 1 1 5
Ритміка 1 1 1 - - 3
РАЗОМ 5 5 5 3 1 19
Додаковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації Християнська етика 1 1 1 0,5 0,5 4
РАЗОМ 1 1 1 0,5 0,5 4
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 25 28 30 32 32
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 30 33 35 35 33 166

5.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

дошкільного відділення

Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів «Надія» на 2016-2017 навчальний рік

(старша група)

№ п/п РОЗДІЛ Кількість занять на тиждень
1 Рідний край -ознайомлення із природою -1 -ознайомлення з навколишнім та народознавство - 1 2
2 математика 2
3 Художня література 1
4 Розвиток мовлення та навчання елементів грамоти 2
5 Зображувальна діяльність -малювання – 2 -ліплення (аплікація) - 1 3
6 Музика 2
7 Валеологія 1
8 Християнське виховання 1
9 Фізкультура 3
10 Ігрова діяльність 3
Всього: 20

6.РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

дошкільного відділення

Верхньосиньовидненської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІ ступенів «Надія» на 2016-2017 навчальний рік

(молодша група)

№ п/п РОЗДІЛ Кількість занять на тиждень
1 Рідний край -ознайомлення із природою -1 -ознайомлення з навколишнім та народознавство - 1 2
2 математика 2
3 Художня література 1
4 Розвиток мовлення та навчання елементів грамоти 2
5 Зображувальна діяльність -малювання – 2 -ліплення (аплікація) - 1 3
6 Музика 2
7 Валеологія 1
8 Християнське виховання 1
9 Фізкультура 3
10 Ігрова діяльність 3
Всього: 20

7. ПЛАН

НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОЇ,

КОРЕКЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШКОЛИ НА 2016 - 2017 н.р.

ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА

МИНУЛИЙ РІК

У 2015-2016 навчальному році робота школи була спрямована на виконання законів України «Про освіту», ««Про загальну середню освіту», «Про спеціальну школу - інтернат», указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України», « Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти та інших чинних законодавчих і нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. У школі створено постійний орган - педагогічну раду. Протягом року проведено п»ять засідань педагогічної ради, дев»ять нарад при директору, на яких розглядалися питання щодо удосконалення навчально-виховного процесу, результативності навчання та виховання, робота з батьками, про стан охорони праці в школі, якість харчування учнів, працевлаштування випускників школи, адаптація учнів 1-го та 5-го класів та інше. Заслухано стан викладання окремих предметів, а саме: історії, розвитку мовлення, математики, читання.

Відповідно до річного плану роботи школи для розвитку пізнавальних інтересів і поглиблення знань учнів проводилися тижні: ОБЖ, рідної мови, початкових класів, математики, профорієнтації, природознавства, тиждень здоров»я, місячник благоустрою та озеленення території, день ЦО.

Поліпшилися результати навчання учнів порівняно з минулим навчальним роком, але збільшилася кількість дітей із середнім рівнем навченості.

Педагогічному колективу необхідно посилити роботу з цими дітьми для підвищення результативності навчання.

Здійснено тематичний контроль щодо стану ведення записів у класних журналах – проведення ранкової гімнастики та її значення для розвитку учнів, корекційна спрямованість уроків розвитку мовлення, стан корекційного навчання за індивідуальною формою навчання, перевірки навичок читання учнів, стан викладання предметів естетичного виховання в 1-4 класах, результати адміністративних контрольних робіт з української мови та математики.

Щосеместрово здійснювався фронтальний контроль за технікою безпеки, охороною праці, пошуково-дослідною роботою учнів, роботою методичних об»є днань.

Проводився стан аналізу роботи з профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, організації харчування учнів.

Атестація педпрацівників проводилась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», « Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, наказу №106 від 01.09.2015р. по установі « Про створення атестаційної комісії» для проведення атестації педпрацівників у 2015-2016 н.року та графіка проведення атестації вчителів школи.

Атестовано двоє педпрацівників школи. Під час атестації Турчин К.І. та Чергавого В.Б. вивчено досвід роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід.

Учителі провели відкриті уроки, на яких були присутні члени атестаційної комісії та ШПМПК.

Творчі доробки вчителів, які атестувалися, оформлені у вигляді папок.

У поточному навчальному році педколектив продовжував роботу над науково- методичною темою « Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасного підходу до освіти дітей з розумовими вадами».

У школі здійснювалася робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи, забезпечення належного рівня викладання базових дисциплін, підвищення фахової та методичної майстерності вчителів.

Основною формою методичної роботи в школі є методичні об»єднання:

- методичне об»єднання вчителів початкових класів – керівник Кам»янка О.Я.

- методичне об»єднання вчителів політехнічного циклу – керівник Місюрак М.М.

- методичне об»єднання вчителів гуманітарного циклу – керівник Шкрібинець М.Б.

- методичне об»єднання класних керівників – керівник Диміцька Г.Б.

- методичне об»єднання вихователів - керівник Карпінець О.С.

- методичне об»єднання вихователів дошкільної групи – керівник Шрібак Т.І.

Усі керівники методоб»єднань мали складені плани роботи на 2015-2016н.рік. Ці плани змістовні, конкретні, відповідають актуальним завданням та сучасним вимогам до викладання кожного предмета.

Основними формами діяльності методоб»єднань було обговорення актуальних питань реалізації програмних вимог, застосування інтерактивних методів навчання на різних етапах уроку, взаємовідвідування вчителями уроків, проведення відкритих уроків та виховних заходів, виготовлення наочності та дидактичного матеріалу, самоосвіта педагогів.

Всі керівники методоб»єднань проводили свої засідання п»ять разів на рік, під час яких розглядалися теоретичні питання з корекції вад розумово відсталих дітей. Також складені графіки проведення відкритих уроків та виховних заходів.

Були проведені цікаві уроки з історії (вчитель Чергавий В.Б.- м/о вчителів гуманітарного циклу), з малювання (вчитель Карпінець З.З.-м/о політехнічного циклу). Вчителі творчо підійшли до проведення уроків, використали атрибутику козаків Запорзької Січі, орнаменти різних областей України, слайди,ІКТ.

Також були проведені цікаві виховні заходи з розвитку мовлення у дошкільній групі «Осінь ходить гаєм» ( вихователь Шрібак Т.І. – м/о вихователів дошкільної групи), «Найдорожча в світі, то моя матуся» (вихователь Ільницька О.М. – м/о вихователів дошкільної групи). Також було проведено багато різних виховних заходів, зокрема

« Козацькому роду нема переводу» ( Шило О.с. – м/о класних керівників), «Мово рідна, мово веселкова» ( Савка і.М. та Шкрібинець М.БЬ. – м/о вчителів гуманітарного циклу). Вчителем розвитку мовлення Турчин К.І. (м/о вчителів початкових класів) було розроблено систему уроків з корекції стигматизму, вправи для розвитку дихання, язика.

Всі засідання проводились у формі круглих столів, бесід, ділових ігор, обговорювались доповіді на різну тематику, обмінювались досвідом.

Кожне методоб»єднання дотримувалось графіку проведення відкритих уроків та виховних заходів, але в роботі методою»єднання вихователів були і недоліки: не був проведений виховний захід по правознавчій роботі вихователем Сородником О.М.

Відповідно до плану роботи у школі проводиться значна робота з вихованцями з виявлення їх творчих здібностей та схильностей. Основні завдання роботи з обдарованими учнями полягали в тому, щоб такі учні краще засвоїли знання і вміння та використовували їх на практиці.

Учні брали участь у шкільних та обласних олімпіадах.

У школі проводиться гурткова робота.

У 2015-2016н.році працювало п»ять гуртків:

- «Українська вишивка» - керівник Карпінець З.З.

- «Основи комп»ютерної грамотності»- керівник Чергавий В.Б.

- «Чобіток» - керівник Карпінець М.Й.

- «Народні промисли. Лозоплетіння»-керівник Коваль С.В.

- корегуючи гімнастика» - керівник Чергавий М.Б.

Метою роботи гуртків є покращення соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями, зміцнення психічного і фізичного здоров»я шляхом виявлення і розвитку творчих здібностей.

Керівник гуртка «Українська вишивка» ознайомлює дітей з видами декоративно-прикладного мистецтва, формує вміння виконувати рушникові шви «уперед голкою», «за голкою» сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, виховує потребу берегти вишивку як сімейний скарб, формує культуру праці вишивальниці, допомагає дітям проявити свої творчі здібності.

Метою гуртка «Чобіток» є вивчення елементарних теоретичних та практичних навичок шевської справи. Діти отримують знання про роль взуття в побуті, що воно повинно бути зручним, легким і відповідати санітарно-гігієнічним нормам. На практичних заняттях діти навчилися правильно користуватися шевським інструментом, зшивати невеличкі розрізи взуття за допомогою спеціальних клеїв, оздоблювати взуття після ремонту різними видами оздоблення. Ці вміння та навички діти зможуть застосувати в подальшому житті.

«Гурток Народні промисли. Лозоплетіння» дозволяє дітям з великим задоволенням заготовляти лозу, чистити її, навчилися розрізняти види верби, їх зовнішні ознаки. Учні із задоволенням вчилися плести із косички, екібани, кошики. Все це розвиває у дітей фантазію, уяву, естетичний смак.

Робота гуртка «Основи комп»ютерної грамотності» спрямована на формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікативної компетентності. Метою гуртка було сформувати в дітей поняття інформатики, впровадження комп»ютера в навчальний процес, початкових навичок знаходити, використовувати, створювати, поширювати повідомлення.

Гурткова робота проводилась згідно плану роботи гуртків на 2015-2016н.рік. Керівники гуртків вчасно вели облік відвідування учнями занять та вносили відповідні записи до журналів гурткової роботи. Учні із задоволенням відвідують гуртки.

Найпоширеніший гурток у школі – це «Основи комп»ютерної грамотності», «Українська вишивка».

Діти із задоволенням та цікавістю навчалися користуватися комп»ютером, вчаться та засвоюють пошук інформації в інтернеті та власноручно вишивають картини, різні барвисті узори.

Однак на заняттях гуртка « Народні промисли. Лозоплетіння» керівником гуртка недостатньо використовувалися інтерактивні методи.

Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об»єднуючи навчання, позакласну діяльність учнів. Головним завданням виховного процесу є розвиток учня, його творчої індивідуальності.

У минулому 2015-2016н.р. виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи та розроблені заходи, які охоплюють всі напрями виховання, а саме:

- національно-громадське виховання;

- екологічне виховання та формування здорового способу життя;

- патріотичне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- творчий розвиток особистості;

- родинно-сімейне виховання.

В основу діяльності школи покладено принцип демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв»язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, розвиваючого характеру навчання.

Національно-громадське виховання у 2015-2016н.р. реалізувалося через проведення таких заходів як Шевченківські дні, День Соборності України, годин спілкування та виховні години за темами: «Україна – єдина країна», «Ви – майбутнє України», конкурс малюнка «Україна рідний край, поле, річка, синій гай…», виховний захід «справжній син тебе не кине, рідна мово, гордість й біль».

З метою розвитку еколого-натуралістичної діяльності, формування культури бережливого ставлення до природи в школі проводились бесіди, години спілкування, вікторини, а саме: тиждень природознавства, День зустрічі птахів, операція «Зелена хвиля», День довкілля, виставка робіт з овочів і фруктів «Дари осені», виховний захід «Свято осені».

Проведені заходи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль озветься в серці у нас!».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних спортивних змагань «Веселі старти», лекторій «Снід – біда людства», День фізкультури і спорту. Традиційно пройшли тижні здоров»я «перша сходинка до щастя- здоров»я» у травні та вересні минулого навчального року.

Також у школі проводилися профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх. Це години спілкування з учнями на теми: «Не псуй життя собі, природі, людям», «Скажемо курінню –ні», «Шкідливий вплив алкоголізму та наркотиків».

Патріотичне виховання знайшло відображення у проведенні таких заходів як: урок мужності «Партизанськими стежками», до Дня захисника вітчизни «Козацькому роду нема переводу», «Нема любові понад ту, що окропили кров»ю Крути», виставка малюнків на тему: «Герой очима дитини».

Велика увага приділяється трудовому вихованню та профорієнтаційній роботі, підготовці дітей до самостійного життя. З метою формування уявлення дітей про багатогранність професій, сприяння емоційно-ціннісному ставленню до життя через професії та підготовка до соціалізації через формування навичок та умінь дорослого життя проводились бесіди «Вдало обрана професія – щаслива доля», « Всі професії важливі, всі професії потрібні», «Людина для професії чи професія для людини», виставка малюнків на тему: «Професії моєї мрії».

Класними керівниками протягом 2015-2016н.р. проводились виховні години на теми: «Моя майбутня професія», «Я обираю пофесію».

Значну допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає практичний психолог школи Малькович І.С.

Анкетування учнів, індивідуальні бесіди з ними, виступи на класних, загальношкільних зборах – все це сприяє визначенню учнів з вибором майбутньої професії.

Художньо-естетичне виховання, яке сприяє творчому розвитку особистості, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості, естетичного смаку в музиці, побуті учнів наполегливо проводили вчителі, вихователі, класні керівники.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День вчителя, виставка «Дари осені», вечір «Ой хто, хто Миколая любить», «Андрію, Андрію конопельки сію», День Святого Валентина (виготовлення стінгазети, валентинок), ранок «Прощання з садочком», свято Букваря, Свято Останнього дзвоника.

Родинно-сімейне виховання здійснювалося через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей:

- концерт- вітання до Міжнародного дня 8-го Березня;

- вечір «Рідан мати моя»

- ранок до святого Миколая.

Протягом 2015-2016н.р. проводилась робота з батьками: один раз на семестр проходили загальношкільні батьківські збори та класні збори. Класним керівникам необхідно приділяти більше уваги роботі з батьками, проведенню тематичних батьківських зборів. Батьки і педагоги повинні стати активними співучасниками творчого процесу виховання учня.

Велику виховну роботу з вихованцями проводили вихователі: Дулин Г.В., Матчак І.Я., Ценко М.І., Варивода Н.В., Попович Г.В., Карпінець Л.С., та вихователі дошкільної групи.

У школі здійснюється чіткий контроль за відвідуванням учнями занять і дисципліною учнів. Але в класах зменшилася кількість дітей, які мали пропуски уроків без поважних причин. Проте в дошкільній групі збільшилася. Тому педколективу дошкільної групи потрібно посилити роботу в наступному навчальному році щодо відвідування вихованцями садочка.

У 2015-2016 навчальному році в школі функціонувало дві дошкільні групи копменсуючого типу- середня та молодша.

Робота вихователів дошкільної групи спрямовувалась на реалізацію і виконання Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, виконання Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Робота проводилась згідно з річним планом роботи. Працівниками дошкілля забезпечено дотримання всіх режимних моментів дня дошкільників, проведення занять, свят, розваг.

Протягом року проводились дитячі ранки, свята, розваги.

Аналіз відвіданих адміністрацією школи занять свідчить про те,що вихователі звертають значну увагу на розумовий (пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний) і фізичний розвиток дітей. Упроваджуються в практику інноваційні технології, інтерактивні форми роботи. Систематично проводяться всі режимні моменти: ранкова гімнастика, корегувальна гімнастика, фізкультура на свіжому повітрі. Особлива увага зверталася на виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок, збереження здоров»я дітей. Вихованці отримали навички особистої гігієни, знають правила безпечного перебування вдома та на вулиці, мають уявлення про основні правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, знають багато рухливих ігор та із задоволенням у них грають.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює лікар-педіатр, який організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, а також медсестра, яка відповідає за чистоту приміщень, гігієну учнів, харчування їх тощо.

Щорічно на базі Сколівської центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Сколівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у червні місяці за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні забезпечуються 5- разовим харчуванням.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Особливою увагою оточені діти із неблагонадійних сімей.

Тісно співпрацює школа із районними службами у справах сім»ї та молоді.

Особлива увага приділяється оздоровленню дітей. Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення школярів упродовж літніх канікул, зокрема дітей із малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю в таборі Ренійської міжгосподарської дитячої оздоровчої установи «АИСТ» та Ренійської міжгосподарської дитячої оздоровчої установи «Арніка».

Протягом року проводилась робота з удосконалення умов з охорони праці: вчасно проводилося навчання з охорони праці, укомплектовано аптечки першої допомоги по класах.

Дотримуються санітарні вимоги утримання території школи.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 У 2015-2016 н.р. продовжити роботу установи Серпень 2016р.
2 Спланувати та здійснити заходи для виконання Закону України «Про загальну середню освіту»; - збереження контингенту школярів; - створення сприятливих умов для відвідування учнями школи. Серпень 2016р.
3 Забезпечити вчасне оформлення актів – дозволів на роботу школи у 2015-2016н.р. Серпень 2016р.
4 Зарахувати новоприбулих учнів до школи. Серпень 2016р.
5 Зарахувати учнів до 1-го класу Серпень 2016р.
6 Затвердити режим роботи школи Серпень 2016р.
7 Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників школи Серпень 2016р.
8 Розподілити обов»язки між адміністрацією школи Серпень 2016р.
9 Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня Серпень 2016р.
10 Закріпити кабінети та майстерні за вчителями, класами Серпень 2016р.
11 Двічі нарік проводити перевірку навчальних кабінетів Серпень 2016р.- січень 2017р.
12 Обговорити й погодити план роботи на 2016-2017 н.р. (засідання педради) Серпень 2016р.
13 Розширити локальну мережу школи (сайту школи) Протягом року
14 Забезпечити своєчасне видання управлінських рішень (наказів, розпоряджень, оголошень тощо Протягом року директор школи
15 Видати накази про організований початок навчального року Серпень 2016р.
16 Скласти розклад уроків, індивідуальних та групових занять Вересень 2016р. заступник з НВР
17 Створити належні умови навчання дітей за індивідуальною формою Вересень 2016р.
18 Забезпечити якісне і вчасне планування навчально-виховної роботи класних керівників Вересень 2016р.
19 Скласти графіки чергування учителів, учнів по школі Вересень 2016р. заступник з НВР
20 Прорецензувати, скоригувати календарні плани викладання предметів за єдиними вимогами, прийнятими на НМР Вересень 2016р. заступник з НВР
21 Оформити класні журнали згідно з Інструкцією Вересень 2016р. заступник з НВР
22 оформити особові справи новоприбулих учнів Вересень 2016р. класні керівники
23 Організувати роботу школи під час канікул Протягом року дирекція
24 Організувати систему навчання з цивільної оборони за окремим планом Вересень 2016р. заступник з НВР
25 Організувати проведення предметних навчальних практик та занять Листопад 2016р.- травень2017р. заступник з НВР
26 Скласти попередній графік щорічних відпусток працівників школи Лютий 2017р. директор
27 Скласти попередню тарифікацію вчителів школи Травень 2017р. директор
28 Організувати екскурсійні поїздки для учнів школи: музей «Курінь Мохнача», с. Волосянка ; фортеця «Тустань», с. Урич; «Франкова криниця», с. Тухля; г. «Маківка», с. Тухолька Жовтень 2016р. Листопад 2016р. Березень 2017р. адміністрація школи

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п Зміст заходів термін відповідальні
ВЕРЕСЕНЬ
1 Свято Першого дзвоника 01.09. педагог-організатор
2 Перший урок, присвячений 25-річчю Незалежності України: - «Ми – нація єдина» 01.09. класні керівники
3 Конкурс на кращу спальню, клас, майстерню 15.09. пед.-організ.,заступник директора з НВР
4 Тиждень правил дорожнього руху «Дорожня грамотність» 19.09-23.09. вч. ОБЖ
5 День вчителя 28.09. пед.- організатор
6 До дня 160-річчя від дня народження І.Я.Франка – «Франкова казка дітям» 29.09. вч. укр.. мови
7 «Квітковий вернісаж» - виставка композицій з квітів, овочів, фруктів 30.09 пед..-орган., виховат., кл. керівники
ЖОВТЕНЬ
1 День здоров»я «Здорова людина – багата родина» 03.10. лікар, вч. ОБЖ
2 Спортивне свято «Спорт для всіх спільна турбота!» 05.10. вчитель фізкультури Чергавий М.Б.
3 Проведення виставки творчих робіт учнів на тему: «Державтоінспектор та інші учасники дорожнього руху» 11.10. Вч. ОБЖ, кл. керівники
4 Святкування Покрови Пресвятої Богородиці, козацтва та УПА 13.10. Пед..-орган., кл.керівник Матчак І.М.
5 Тиждень початкових класів 17.10.-21.10. вч. поч.. класів
6 Лекторій «Торгівля людьми – дитяча праця» 25.10. псих. Малькович І.С.
ЛИСТОПАД
1 Свято української мови до дня писемності 07.11 вч. укр.. мови
2 Малюнок на асфальті 15.11 вихов., пед..-організ.
3 Вікторина «Що ти знаєш про Україну» 17.11 Вих.. Варивода Н.В. та Ценко М.І.
4 Книжкова виставка «Державні символи України» 18.11 бібіліотекар, пед..-організ.
5 Вечір «Сумні дзвони Голодомору» 22.11. вих.групи .4-5 кл. Данилів Я.М., Масна Г.М.
6 Виховний захід «Осінь, осінь - листопад. Жовкне листя. Стелить сад» 25.11. вих.. дошк. групи Струк О.І., Бліхар О.А.
ГРУДЕНЬ
1 Свято до Дня Збройних Сил України 06.12 кл.керів Карпінець М.Й
2 Тиждень математики 12.12-16.12 вч. математики
3 Бесіда «Віл/СНІД – варто знати більше» 14.12. Медичні працівники
4 Провести акцію «Зроби добро до дня Святого Миколая» 19.12 педагог-організатор, група 9-10 кл., вих..Карпінець О.С.
5 Виставка ілюстрацій до казок присвячених дню Святого Миколая та Різдву Христовому 23.12 Бібліотекар, педаг.- організ.,
СІЧЕНЬ
1 День Соборності України «Сила нації в її єдності» 26.01.17 вч. історії Чергавий В.Б.
2 Виховний захід «Крути – трагедія і гордість України» 30.01. вих.. Ценко М.І.
3 День пам»яті героїв Небесної Сотні 31.01 Вих..Матчак І.Я.
ЛЮТИЙ
1 Майстер-клас «Виготовлення ляльки-мотанки» 16.02. вч. труд. навч. Карпінець З.З.
2 Конкурс декламування віршів поетеси Л.Українки Павкевич О.Б.
3 Тиждень профорієнтації 20.02-24.02 кл. кер., псих., вихов.
4 Вечір-зустріч до Дня вшанування учасників АТО 27.02 вч. історії, пед..-організ.
5 Конкурс малюнка: «Моє щасливе дитинство» 28.02. пед..-організ., Масна Г.М.,Данилів Я.М.
БЕРЕЗЕНЬ
1 Виготовлення святкової листівки для дорогих жінок 02.03. вихователі 1-10 кл.
2 Ранок: «З мамою нам веселенько, розважатися раденько» 07.03. Кам»янка О.Я., Федірко В.С. пед..-організ.
3 Дні Шевченкознавства 09.03 вч. укр.. мови
4 Тиждень природознавства 13.03.-17.03. вч. природи
КВІТЕНЬ
1 День сміху «Смішинки-веселинки» (виготовлення стінгазети) 01.04. вих..Нагайло Н.Я., Попович Г.В.
2 День ЦО 06.04. вч. ОБЖ, лікар, медсестра,кл.керівники
2 Акції: «Порядок і благоустрій», «Квіти біля хати» 11.04 заступник директора з НВР
4 Виготовлення святкової писанки 14.04. вих.. 1-10 класів
5 Тиждень трудового навчання 24.04.-28.04 вч. труд.навчання
6 Перегляд фільму «Чорнобильська трагедія» 26.04. педагог-організатор
ТРАВЕНЬ
1 Тиждень знань безпеки і життєдіяльності «Стоп, світлофор» 03.05.-05.05 вч. ОБЖ Сулима О.П.
2 День матері «І слово, і пісня, матусю тобі» 11.05. пед..-організ.,вих.. Карпінець О.С.
3 День пам»яті «Цей День Перемоги» 16.05. кл.керівники Лавришин І.П. та Шило О.С.
4 Свято «Прощавай, Букварику» 17.05. кл.керів.Каричорт Н.Я.
5 Ранок «Прощанням з садочком» 22.05. вих.. дошк. групи
6 Свято Останнього дзвоника 26.05. пед..-організ.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНОГО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Підготувати статистичну звітність за формою ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, РІК-83, списки вчителів Вересень 2016р. адміністрація
РОБОТА З УЧНЯМИ
2 Зарахувати до 1-го класу учнів із 6-ти років Серпень 2016р. адміністрація школи
3 Організувати заходи для роз»яснення прав і обов»язків учнів відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Протягом року класні керівники
4 Продовжити цілеспрямовану роботу класних керівників щодо ознайомлення учнів із положенням Конвенції ООН про права дитини, нормативно-правовими актами стосовно охорони дитинства Упродовж року класні керівники
5 Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей. Надавати цим дітям постійну допомогу. Вересень 2016р. Заступник з НВР
6 Організувати роботу громадського інспектора Вересень 2016р. адміністрація
7 Організувати харчування учнів Вересень 2016р. адміністрація
8 Сформувати й затвердити раду профілактики правопорушень, спланувати роботу ради Вересень 2016р. адміністрація
9 Провести збори класних колективів та обрати актив класу і представників класів у шкільному парламенті Вересень 2016р. Класні керівники
10 Налагодити співпрацю зі службою у справах неповнолітніх м.Стрия, м. Сколе. Упродовж року Адміністрація
11 Організувати та сприяти якісному оздоровленню в пришкільному та стаціонарних таборах України дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування Травень-серпень 2017р. адміністрація
12 Організувати медичний контроль за здоров»ям учнів Упродовж року медична сестра
13 Забезпечувати якісну організацію поглиблених щорічних медоглядів школярів Упродовж року лікар
14 Продовжити цілеспрямовану просвітницько-виховну роботу з формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя Упродовж року Педколектив, медики
15 Забезпечувати безпечні й нешкідливі умови навчання; належний режим роботи Упродовж року адміністрація школи
16 Створювати належні умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров»я школярів Упродовж року
17 Продовжити співпрацю з педіатричною службою та підлітковим кабінетом ДП щодо забезпечення медичним обслуговуванням учнів школи Упродовж року Адміністрація, медики
18 Організувати роботу з учнями, які мають відхилення в поведінці та навчанні Упродовж року соціально-психологічна служба
19 Упроваджувати заохочення учнів: Упродовж року класні керівники, психолог
Написання листів-подяк батькам; Упродовж року класні керівники
Привітання кращих учнів у класних куточках; Упродовж року класні керівники
Продовжити практику нагородження учнів грамотами школи за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання Травень 2016р. адміністрація школи
20 Продовжити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації щороку класні керівники
21 Продовжити налагоджені стосунки зі спонсорами з Норвегії Упродовж року адміністрація
РОБОТА З БАТЬКАМИ
22 Організувати роботу загальношкільного батьківського комітету школи та спланувати їх діяльність Вересень-жовтень 2016р. адміністрація школи
23 Організувати роботу психолого-педагогічного консультаційного пункту для батьків Упродовж року соціально-психологічна служба
24 Організувати та провести загальношкільні батьківські збори Вересень, грудень 2016р., травень 2017р. адміністрація школи
25 Організувати зустріч з батьками та провести з ними бесіду щодо заборони переїзду учнів додому без супроводу дорослих Вересень 2016р. Заступник директора з НВР, психолог
26 Активізувати роботу батьківського лекторію. Включити до тематики засідань бесіди:
 • профілактика правопорушень;
 • профілактика шкідливих звичок;
 • формування морально-етичних рис;
 • контроль за реальним станом дітей
 • ознайомлення із положенням нового Державного стандарту;
 • ознайомлення із заходами для реалізації загальношкільної проблеми
Вересень, листопад 2016р., січень, березень 2017р. адміністрація школи, вчителі, вихователі
27 Провести день відчинених дверей для батьків першокласників Жовтень 2016р. адміністрація школи
28 Підготувати й видати звіт директора перед громадкістю селища про роботу школи в поточному навчальному році Травень 2017р. директор
РОБОТА З УЧИТЕЛЯМИ
30 Провести звірку картотеки кадрів (за методичними об»єднаннями) Вересень 2016р. адміністрація школи
31 Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів Вересень 2016р. адміністрація школи
32 Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки в ЛОІППО Упродовж року Заступник з НВР
33 Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників Упродовж року адміністрація школи
34 Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження Травень 2017р. адміністрація школи, профспілковий комітет
35 Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах Упродовж року адміністрація школи
36 Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання Постійно адміністрація школи
37 Провести моніторинг готовності вчителів до роботи в профільних класах Упродовж І-го семестру адміністрація школи
38 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки педагогів із питань організації профільного навчання Упродовж року адміністрація школи
39 Пропаганда кращих відкритих уроків, виховних заходів Упродовж року Керівники м/о
40 Організація заходів для підготовки вчителів до роботи за новим Державним стандартом: *відвідування семінарів; *обговорення питань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, нараді при директору, М/О Упродовж року адміністрація школи

IV. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Забезпечувати своєчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при ЛОІППО Серпень 2016р. заступник з НВР
2 Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Чергавий В.Б., Турчин К.І. Упродовж року
*створення атестаційної комісії І рівня; Вересень 2016р. Голова А/К
*атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації; Жовтень 2016р. А/К
*подання матеріалів (довідка-подання, методичні розробки) учителів, які атестуються та претендують на встановлення (підтвердження) педагогічних звань; Жовтень 2016р.- січень 2017р. А/К
*вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів із предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об»єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов»язаних з організацією навчально-виховної роботи. Жовтень 2016р.- січень 2017р. А/К
3 Організувати роботу атестаційної комісії Жовтень 2016р. Голова А/К
4 Провести засідання атестаційної комісії: *про розподіл обов»язків між членами атестаційної комісії; *планування роботи атестаційної комісії; *графік роботи атестаційної комісії; *організаційні (умови атестації); Жовтень 2016р. Голова А/К
*співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації; Жовтень 2016р. Голова А/К
*розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії та встановлення педагогічного звання Січень 2017р. А/К
* розгляд атестаційних листів учителів, які атестуються на засіданні шкільної атестаційної комісії; *поточні питання під час підготовки і проведення атестації; *матеріали з питань атестації педагогічних працівників; *прийняття рішень (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій ; Січень 2017р. А/К
*оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників (атестаційні листи, протоколи засідань, накази); Березень-квітень 2017р. голова А/К
*про підсумки атестації у 2016-2017н.р.; Травень 2017р. голова А/К
*підготовка звітної та статистичної документації.

V. КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Забезпечити контроль виконання статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови, правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи Упродовж року адміністрація
2 Видати наказ «про розподіл обов»язків між адміністрацією школи» Серпень 2016р. директор
3 Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання) Упродовж року класні керівники, медсестра
4 Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги Упродовж року адміністрація
5 Організувати роботу методичних об»єднань учителів, призначити класних керівників Серпень2016р. адміністрація
6 Основні питання діяльності навчального закладу вирішувати на загальних зборах трудового колективу Упродовж року адміністрація школи, голова ПК

VІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Строки виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Підготувати наказ «Про організацію науково-методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної роботи Серпень 2016р. директор
2 Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань: *методика проведення першого уроку; *єдині вимоги до учнів; *планування виховної роботи в класі; *ведення шкільної документації. Серпень 2016р. директор
3 Скласти графік проведення предметних тижнів Вересень 2016р. керівники м/о
4 Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару, його завданням вважати напрацювання методик психолого-педагогічного супроводу саморозвитку особистості учня, учителя Вересень 2016р. Заступник з НВР
5 Спланувати роботу методичних об»єднань: *вчителів початкових класів; *гуманітарного циклу; *політехнічного циклу; *вихователів; * вихователів дошкільної групи; *класних керівників. Вересень 2016р. Кам»янка О.Я. Шкрібинець М.Б. Місюрак М.М. Карпінець О.С. Шрібак Т.І. Диміцька Г.Б.
6 Спланувати роботу творчих груп із реалізації роботи над проектом «Упровадження інноваційних технологій у шкільну практику» Вересень 2016р. Заступник з НВР
7 Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються Упродовж року А/К
8 Підготувати конференцію на тему: «Активація навчально-пізнавальної діяльності учнів» Упродовж року заступник директора з НВР, класні керівники
9 Організувати взаємовідвідування уроків учителями Упродовж року керівники м/о
10 Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України Постійно заступник директора з НВР
11 Круглий стіл на тему:«Професіоналізм учителя – це якість навчально-виховного процесу» Жовтень 2016р. Керівник школи молодого вчителя
12 Провести майстер-клас «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній діяльності» Листопад 2016р. Вчитель інформатики
13 Організувати роботу психолого-педагогічного семінару За окремим планом (тричі на рік) заступник директора з НВР
14 Провести майстер-клас «Розвиток професійної компетентності класного керівника» Лютий 2017р. Класні керівники
15 Провести педагогічні читання «Основні підвалини педагогіки В.Сухомлинського на сучасному уроці» Квітень 2017р. вчителі
16 Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад:
 • аналіз роботи педагогічного колективу у 2015-2016н.р.;
 • затвердження річного робочого навчального плану на 2016-2017н.р.;
 • затвердження режиму роботи школи на 2016-2017 н.р.;
 • затвердження планів роботи методичних об»єднань на 2016-2017н.р.;
 • затвердження списку учнів, які будуть навчатися за індивідуальними планами роботи у 2016-2017 н.р.;
 • атестація педпрацівників ;
 • вибори секретаря педради;
 • розподіл педагогічного навантаження
на 2016-2017 н.р.
Серпень 2016р. директор директор директор директор заступник директора з НВР директор директор директор
 • роль уроків ЛФК та корегуючої гімнастики у фізичному розвитку учнів;
 • екскурсія в позаурочний час та їх корекційний вплив на розвиток розумово відсталої дитини в групі;
 • про медичні огляди педпрацівників школи.
Жовтень 2016р. директор заступник директора з НВР директор, лікар
 • про виконання рішень та пропозицій попередньої педради;
 • роль учнівського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції учнів;
 • якість викладання та рівень навчальних досягнень з квітникарства в 9-му класі;
 • про підсумки навчально-виховної роботи школи за І-ий семестр;
 • творчі звіти педагогів, які атестуються у 2016-2017 н.р.
Грудень 2016р. директор педагог-організатор директор заступник з НВР заступник з НВР
 • про виконання рішень та пропозицій попередньої педради;
 • про стан ведення поурочних планів учителями початкових класів
Федірко В.С., Кам»янкою О.Я.;
 • розвиток творчих та інтелектуальних здібностей вихованців, залучених до різноманітної діяльності за інтересами в групі 9-10 класів;
 • атестація педпрацівників
Березень 2017р. директор директор заступник директора з НВР А/К
 • про виконання рішень та пропозицій попередньої педради;
 • про створення інформаційно-методичного банку в навчальній швейній майстерні, її актуальність, сучасність, ефективність;
 • роль вихователів, спрямована на попередження порушень серед вихованців, формування правової культури;
 • про підсумки НВР за ІІ-ий семестр
Травень 2017р. директор директор заступник з НВР заступник з НВР
17 Направити на проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників школи ( за планом ЛОІППО) Упродовж року заступник з НВР
18 провести моніторинг: *готовності вчителів до роботи в профільних класах; *ефективності системи профільного навчання; *вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання Протягом І-го семестру психолог
19 Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю постійно адміністрація
20 Організувати роботу методичного кабінету, забезпечити поповнення методичного кабі-нету, систематизувати матеріал; оформити виставку педагогічних надбань учителів Упродовж року заступник директора з НВР, голови м/о
21 Організувати випуск науково-методичних збірників та методичних бюлетнів Упродовж року заступник директора з НВР, гол. м/о
22 Провести творчі звіти предметних кафедр ( за окремим планом) Упродовж року заступник директора з НВР, голови м/о
23 Поновити зміст матеріалів методичного кабінету школи, продовжити роботу з обладнання методичного кабінету Упродовж року заступник директора з НВР
24 Продовжити роботу зі створення: *загальної інформації про школу; *інформації про результативність навчального процесу; *інформації про роботу гуртків; *інформації про науково-практичну та творчу діяльність учителів. Упродовж року заступник директора з НВР
25 Заходи для виконання Концепції державної мовної політики на 2016/2017н.р.: Листопад 2016р.
*тиждень української писемності та мови; Вч.укр. мови
*День української писемності та мови; Вч.укр. мови
*Міжнародний день рідної мови; Листопад 2016р. Вч.укр. мови
*міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Грудень 2016р. Вч.укр. мови
*проводити інформаційно-просвітницьку та роз»яснювальну роботу серед учнів, батьків, громадськості щодо законодавчої та норма-тивно-правової бази про статус державної мови та мов національних меншин. Упродовж року педколектив
26 Заходи для виконання програми «Василь Олександрович Сухомлинський: діалог із сучасністю»:
*провести місячник молодого педагога на тему: «Василь Сухомлинський - діалог із сучасністю; Жовтень2016р. Керівник школи мол. вчителя
*організувати і провести усний журнал до дня пам»яті В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» до 95 річниці від дня народження; Упродовж року Класні керівники
*поповнювати картотеку педагогічного досвіду з питань упровадження творчих ідей В.Сухомлинського Упродовж року педпрацівники
27 Стимулювати якісну самоосвітню діяль-ність кожного педагога школи як необ-хідну умову самовдосконалення вчителя через: *забезпечення ефективності, результатив-ності засідань м/о, творчих та динамічних груп; *поповнення необхідної науково- методичної інформаційної бази для підвищення рівня педагогічної майстерності; * реалізація планів самоосвіти Упродовж року дирекція, голови м/о
28 Провести наради при директору: * стан ведення журналу взаємозв»язку вчителя і вихователя класу; Вересень 2016р. директор
* про організацію роботи бібліотеки в новому навчальному році Жовтень 2016р. директор
* про стан роботи методичного об»єднання початкових класів; Листопад 2016р. директор
* про результати адміністративних контрольних робіт з української мови та математики; Грудень 2016р. директор
*відвідування учнями школи за І-ий семестр; Січень 2017р. директор
* про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання; Лютий 2017 р. директор
* про виконання норм харчування дітей дошкільного віку Березень 2017р. директор
*цивільна оборона в школі; Квітень 2017р. директор
* про організацію літнього відпочинку та оздоровлення учнів Травень 2017р. директор
29 Провести наради при заступнику: *аналіз працевлаштування випускників школи; Вересень 2016р. Заступник з НВР
*вивчення особистості дітей нового набору 2016-2017н.р.; Жовтень 2016р. Заступник з НВР
* адаптація учнів 1-го класу; Листопад 2016р. Заступник з НВР
* про дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення новорічних свят Грудень 2016р. Заступник з НВР
* про стан шкільної документації; Січень 2017р. Заступник з НВР
* про стан роботи ШПМПК Лютий 2017р. Заступник з НВР
*про стан викладання уроків фізичного виховання та позаурочна робота з фізичного виховання учнів; Березень 2017р. Заступник з НВР
*про взаємозв»язок в роботі пралі, кастеляни, вихователів та помічників вихователів ; Квітень 2017р. Заступник з НВР
*про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі та виконання цих питань протягом навчального року Травень 2017р. Заступник з НВР

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
1 Утеплення фасаду з Упродовж року
2 На виконання перспективного плану роботи школи провести моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу Жовтень2016р., червень 2017р.
3 Провести поточний ремонт навчальних кабінетів Червень-серпень 2017р.
4 Серпень 2015р.
5 Облаштування санвузлом та душовою приміщення для обслуговування дітей в ізоляторі Серпень-грудень 2015р.
6 Буріння скважини, колодязя з чистою водою (для потреб кухні) Упродовж року
7 Поточний ремонт овочевого складу із заміною проводки, штукатурення стін та встановлення дерев»яної підлоги Упродовж року
8 Благоустрій шкільного подвір»я Упродовж року
9 Поновлення наочності Упродовж року
10 Збільшення бібліотечного фонду Упродовж року

VІII. ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Й БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

№ п/п ЗМІСТ ЗАХОДІВ Термін виконання Відповідальні за виконання Відмітка про виконання
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
1 Підготувати розділ «Охорона праці» до плану роботи навчального закладу адміністрація
2 Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією Постійно адміністрація
3 Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які мають бути розроблені інструкції з охорони праці Серпень 2016р. адміністрація
4 Переглянути посадові інструкції для працівників закладу Серпень 2016р. керівники структурних підрозділів
5 Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електронебезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту тощо До нового навчального року адміністрація
6 Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акти-дозволи на заняття в кабінетах Серпень 2016р. адміністрація
7 Поновити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де зосередити всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електронебезпеки, а також науково-методичні матеріали Серпень 2016р. адміністрація
8 Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону Перша декада жовтня 2016р. адміністрація
9 Розробити заходи для підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період Жовтень 2016р. адміністрація
10 Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку ( у побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних положень Після кожного випадку керівники структурних підрозділів
11 Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу Щомісяця адміністрація
12 Провести навчання з ЦО Жовтень 2016р. адміністрація
13 Розробити заходи для підготовки навчального закладу до нового навчального року Червень 2017р. адміністрація
14 Готувати звіти про стан травматизму Щомісяця
РОБОТА ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ДІТЕЙ
1 Видати наказ «про організацію роботи педагогічного колективу школи щодо збереження життя та здоров»я учнів» Вересень2016р. директор
2 Контроль своєчасного проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності, бесід зі збереження здоров»я учнів постійно директор
3 Забезпечити наявність одягу для проведення уроків праці, фізичного виховання Вересень 2016р. класні керівники, вчителі праці,фізкультури
4 Провести батьківські збори з обговоренням питання запобігання травмуванню дітей у навчально-виховному процесі та побуті Вересень2016р., січень2017р. педагог-організатор, кл.керівники
5 Контроль викладання предмета «Основи здоров»я» За планом заступник з НВР
6 Підготувати та провести:
*тиждень знань правил дорожнього руху; Вересень 2016р. вчитель ОБЖ, кл.керівники
*тиждень знань пожежної безпеки; жовтень 2016р. Вчитель ОБЖ, кл.керівники
*тиждень сприяння здорового способу життя та безпеці життєдіяльності Листопад 2016р. вчитель ОБЖ, кл.керівники
*тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Цивільна оборона Грудень 2016р. вчитель ОБЖ, кл.керівники
7 Провести медичний огляд учнів школи Згідно з графіком класні керівники
8 Провести класні години із запрошенням працівників ДАЇ, міліції Упродовж року класні керівники
9 Організувати та провести виставки дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на теми: «Вогонь – друг чи ворог», «Моя дорога до школи», «Ми за здоровий спосіб життя», «День цивільного захисту» Упродовж року класні керівники
10 Провести день цивільної оборони з організацією евакуації учнів Квітень2017р. класні керівники
11 Провести бесіду з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул Грудень2017р. травень2016р. класні керівники
12 Упровадити цільову програму «здоров»я» Упродовж року класні керівники
НАВЧАННЯ
1 Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками У разі потреби керівники структурних підрозділів
2 Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками У перший робочий день керівники структурних підрозділів
3 Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з: *педагогічними працівниками; *технічним персоналом; *працівниками харчоблоку. Двічі на рік керівники структурних підрозділів
4 Проводити цільові та позапланові інструктажі Упродовж року керівники структурних підрозділів, класні керівники, керівники гуртків
БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
1 Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов»язками, організувати його навчання Вересень 2016р. директор
2 Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни) Серпень 2016р. завідувач господарством
3 Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення Постійно завідувач господарством
4 Організувати проведення загального огляду будівель і споруд Восени, взимку адміністрація
5 Скласти річний графік проведення планово- запобіжних ремонтів адміністрація
ЕЛЕКТРОНЕБЕЗПЕКА
1 Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов»язками вересень2016р. директор
2 Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів Щорічно завідувач господарством
3 Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом Постійно адміністрація
4 Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам вересень2016р. завідувач господарством
5 Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки вересень2016р. завідувач господарством
6 Перевірити стан усіх електророзеток та зробити написи «220В» вересень2016р. завідувач господарством
ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
1 Організувати обов»язковий медогляд працівників відповідно до Положення Червень 2017р. адміністрація, медпрацівники
2 Здійснити аналіз медичних карток, виявлення діагнозів захворювання Січень 2017р. шкільний лікар
3 Звіт медсестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу Травень2017р. медсестра
4 Забезпечити працівників мийними засобами Вересень 2017р. завідувач господарством
5 Структурні підрозділи з шкідливими умовами праці забезпечити аптечками вересень2017р.січень 2017р. медпрацівники
6 Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень Постійно завідувач господарством
7 Забезпечити дезінфекцію, дератизацію приміщень Постійно завідувач господарством
8 Вирішити питання вивезення сміття з території закладу Постійно завідувач господарством
9 Організувати в закладі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими постійно завідувач господарством
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
1 Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов»язками, організувати проходженнями ними навчання Вересень 2016р. директор школи
2 Поновити план евакуації працівників, учнів на випадок пожежі та графічну схему евакуації Вересень 2016р. завідувач господарством
3 Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації ІІ квартал адміністрація
4 Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння ІІ квартал завідувач господарством
5 Провести ревізію укомплектування пожежного щита ІІ квартал завідувач господарством
6 Переглянути (поновити) інструкції з пожежної безпеки Серпень 2016р. керівники структурних підрозділів
7 Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки Вересень 2016р. заступник з НВР, завідувач господарством
8 Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу Вересень 2015р. адміністрація
9 Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду У разі потреби адміністрація
10 Видати наказ про заборону куріння в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин Вересень 2016р. директор школи
11 Забезпечити обробку дерев»яних конструкцій Раз в два роки адміністрація
12 Забезпечити утримання шляхів евакуації відповідно до правил пожежної безпеки Постійно завідувач господарством
13 Встановлення протипожежних дверей в актовому залі та на виході на горище Протягом року адміністрація
14 Провести перезарядку вогнегасників Червень-липень 2017р. завідувач господарством
15 Провести страхування членів добровільної пожежної дружини Вересень-жовтень 2016р. адміністрація
16 Провести виписку періодичного журналу «Пожежна безпека» Листопад 2016р. бібліотекар
17 Укласти договір на залучення пожежної техніки для випробування систем водопостачання та їх обладнання Вересень 2016р. адміністрація
18 відновлення автоматичної системи пожежного спостереження Вересень 2016р. адміністрація
КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1 Здійснювати контроль за станом охорони праці: *оперативний; * адміністративний; * громадський постійно адміністрація
2 Проводити внутрішній аудит охорони праці в межах тижня охорони праці щоквартально адміністрація
3 Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень Серпень 2016р. адміністрація
4 Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах, спортзалі, майстерні Вересень 2016р. адміністрація
5 Контроль виконання плану ремонтних робіт Упродовж року адміністрація
Кiлькiсть переглядiв: 392

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.